ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 6 ผู้แต่ง
รายการ/หน้า
จัดเรียงโดย ลักษณะการจัดเรียง
บันทึก ส่งออก ลบที่บันทึก ประวัติการค้น
 เลขที่รายการจำนวนปีพิมพ์
1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 33 
2 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 3 
3 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. 12544
4 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. 12553.
5 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) 12552
6 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.).. ศูนย์บริการจัดการเทคโนโลยี(TMC) 12553

      
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?