บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 พบ 29 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมผ้าอ้อม ผ้าเตียวสายเดี่ยว ในทารกเกิดก่อนกำหนด.
ผู้แต่ง วนิสา หะยีเซะ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ม
วันที่สร้าง 11 ก.ค. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ข้อตกลงระหว่างประเทศตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา.
ผู้แต่ง อนันต์ เพียรวัฒนะกุลชัย.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ว
วันที่สร้าง 11 ก.ค. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความเครียดและการจัดการความเครียดของสตรีที่สูญเสียสามีขณะตั้งครรภ์จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้.
ผู้แต่ง นิอารีซะห์ เลานะ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ม
วันที่สร้าง 11 ก.ค. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสุขในการทำงานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี.
ผู้แต่ง ทักษญา สง่าโยธิน.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ว
วันที่สร้าง 11 ก.ค. 2561

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลของการเบ่งคลอกแบบธรรมชาติร่วมกับการควบคุมลมหายใจเบื้องต้นของโยคะต่อระยะเวลาในระยะที่ 2 ของการคลอด และความเหนื่อยล้าหลังคลอดในหญิงตั้งครรภ์แรก.
ผู้แต่ง วันณภา สุขยิ่ง.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ม
วันที่สร้าง 11 ก.ค. 2561

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาผดุงครรภ์สำหรับนักศึกษาพยาบาล เพื่อเตรียมสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาพบาลและการผดุงครรภ์.
ผู้แต่ง จัณทร์ปภัสร์ เครือแก้ว.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ม
วันที่สร้าง 11 ก.ค. 2561

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง สถานการณ์ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง.
ผู้แต่ง นุสรีนา บินสะแหละหมัน.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ม
วันที่สร้าง 11 ก.ค. 2561

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง องค์กรสมรรถนะสูงรูปแบบใหม่ของประเทศไทยยุค 4.0.
ผู้แต่ง ธันยนันธ์ สมบูรณ์รัตนชค.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ว
วันที่สร้าง 11 ก.ค. 2561

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กรอบแนวคิดการประมูลงานด้วยวิธีต้นทุนบวกก๊าซ (CPG) ในงานก่อสร้างถนน
ผู้แต่ง เมธากุล มีธรรม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 003 ท-ว
วันที่สร้าง 10 ก.ค. 2561

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1.
ผู้แต่ง ทรงชัย โอฬาริกพงศ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-บ
วันที่สร้าง 10 ก.ค. 2561

123
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?