วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563 พบ 4 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง คู่หูเดินทาง= Lifestyle Magazine [วารสาร]
ชื่อผู้แต่ง จิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 007 ก-ค
ฉบับที่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 139 (มีนาคม 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 11 ส.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (17 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ฟอร์มูลา Formula : Thailand's Most Definitive Motor Magazine [วารสาร]
ชื่อผู้แต่ง สายยศ สุวรรณหงษ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 008 ส-ฟ
ฉบับที่ ปีที่ 43 ฉบับที่ 522 (กรกฎาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 11 ส.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (10 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง สารวุฒิสภา = The Senate Newsletter [วารสาร].
ชื่อผู้แต่ง พงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกลุ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 006 ก-ส
ฉบับที่ ปีที่ 28 (มีนาคม 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 11 ส.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (10 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง 4WHEELS [วารสาร]
ชื่อผู้แต่ง สายยศ สุวรรณหงษ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 008 ส-ฟ
ฉบับที่ ปีที่ 28 ฉบับที่ 330 (กรกฎาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 10 ส.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (14 เล่ม)

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?