วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 พบ 10 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง นิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ = Dhuraku Pundit Communication Arts Journal [วารสาร]
ชื่อผู้แต่ง กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 004 ก-น
ฉบับที่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม/มิถุนายน 2561)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง นิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ = Dhuraku Pundit Communication Arts Journal [วารสาร]
ชื่อผู้แต่ง กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 004 ก-น
ฉบับที่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม/มิถุนายน 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง นิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ = Dhuraku Pundit Communication Arts Journal [วารสาร]
ชื่อผู้แต่ง กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 004 ก-น
ฉบับที่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม/มิถุนายน 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง GM [นิตยสาร].
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 008 ส-จ
ฉบับที่ Vol. 35
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (10 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ชีวจิต [นิตยสาร].
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 002 ว-ช
ฉบับที่ ปีที่ 22
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (35 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง มติชนสุดสัปดาห์ [วารสาร].
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 006 ก-ม
ฉบับที่ ปีที่ 40
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (51 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม [นิตยสาร].
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 011 ศ-ศ
ฉบับที่ ปีที่ 41
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (30 เล่ม)
- สถานะ: ส่งเย็บเล่ม (9 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง หมอชาวบ้าน [วารสาร].
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 002 ว-ห
ฉบับที่ ปีที่ 42
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (34 เล่ม)
- สถานะ: ส่งเย็บเล่ม (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง เคหการเกษตร [วารสาร].
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 005 ก-ค
ฉบับที่ ปีที่ 44
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (27 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีชาวบ้าน [นิตยสาร].
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 005 ก-ท
ฉบับที่ ปีที่ 33
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (34 เล่ม)

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?