ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 พบ 539 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง SQL Server 2012 ฉบับสมบูรณ์ / พงษ์พันธ์ ศิวิลัย.
ชื่อผู้แต่ง พงษ์พันธ์ ศิวิลัย.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 005.7585 พ12อ 2556
วันที่สร้าง 17 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (3 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลศาสตร์วิศวกรรม / อดุลย์ พัฒนภักดี.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขหมู่ 620.1 0133ก 2550
วันที่สร้าง 17 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลศาสตร์วิศวกรรม / อุดมวิทย์ กาญจนวรงค์.
ชื่อผู้แต่ง อุดมวิทย์ กาญจนวรงค์.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขหมู่ 620.1 0795ก 2546
วันที่สร้าง 17 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลศาสตร์โครงสร้าง / บุญธรรม ภัทราจารุกุล.
ชื่อผู้แต่ง บุญธรรม ภัทราจารุกุล.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขหมู่ 620.1 บ471ก 2557
วันที่สร้าง 17 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวางแผนและควบคุมการผลิต / รศ.พิภพ ลลิตตาภรณ์.
ชื่อผู้แต่ง รศ.พิภพ ลลิตาภรณ์.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขหมู่ 658.5 พ713ก 2556
วันที่สร้าง 17 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์นโยบายและวางแผนแบบปรึกษาหารือ = Deliberative Policy Analysis and Planning / ปิยะพงษ์ บุษบงก์.
ชื่อผู้แต่ง ปิยะพงษ์ บุษบงก์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 350 ป36ก 2560
วันที่สร้าง 17 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (3 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ = Transformative Learning and Action Research / วรรณดี สุทธินรากร.
ชื่อผู้แต่ง วรรณดี สุทธินรากร.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 001.4 ว17ก 2560
วันที่สร้าง 17 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (3 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาช่างยนต์ / ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ.
ชื่อผู้แต่ง ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขหมู่ 627.8 ป398ง 2553
วันที่สร้าง 17 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Ps pice A/D วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / กัมพล ทองเรือน.
ชื่อผู้แต่ง กัมพล ทองเรือง
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขหมู่ 621.3192 ก11ก 2544
วันที่สร้าง 17 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คัมภีร์การใช้งานหุ่นยนต์ ROBOT / เดชฤทธิ์ มณีธรรม.
ชื่อผู้แต่ง เดชฤทธิ์ มณีธรรม.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขหมู่ 629.8 ด837ค 2559
วันที่สร้าง 17 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?