ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 พบ 16 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทักษะของผู้บริหารกับงานที่ทำตามยุค New normal / ดำรงค์ ชลสุข.
ชื่อผู้แต่ง ดำรงค์ ชลสุข.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 371.201 ด217ท 2563
วันที่สร้าง 15 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พิพิธภัณฑ์สัมผัสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ = To give without discrimination / หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, เรียบเรียง.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 069.09593 ห15พ 2564
วันที่สร้าง 15 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู : จิตวิทยาสัมผัสพันธภาพเชิงกระบวนทัศน์ = Human relation for Teachers Paradigm relationship Psychology/ เจษฎา บุญมาโฮม.
ชื่อผู้แต่ง เจษฎา บุญมาโฮม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 158.2 จ58ม 2564
วันที่สร้าง 14 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ราชาศัพท์ / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 495.918 ส57ร 2564
วันที่สร้าง 14 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง อรรถาธิบายเชิงปรัชญาจีน "บทสนทนาของคนหาปลาและคนตัดฟืน" = A Chinese philosophical interpretation of "Dialogue between the fisherman and the woodcutter" / ชัชชล ไทยเขียว.
ชื่อผู้แต่ง ชัชชล ไทยเขียว.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 181.11 ช112อ 2564
วันที่สร้าง 05 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คารวธรรมคัมภีร์ / ขงจื่อ.
ชื่อผู้แต่ง ขงจื่อ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 181.112 ข12ค 2564
วันที่สร้าง 04 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Forest Path : From the in International Community at Wat Pah Nanachat / Wat Pah Nanachat.
ชื่อผู้แต่ง Wat Pah Nanachat.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 294.315 W314F 2013
วันที่สร้าง 01 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ / สุเมธ ศิริคุณโชติ.
ชื่อผู้แต่ง สุเมธ ศิริคุณโชติ.
ห้องสมุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขหมู่ 343.04 ส46ก 2546
วันที่สร้าง 01 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.
ชื่อผู้แต่ง ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.
ห้องสมุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขหมู่ 343.04 2556
วันที่สร้าง 01 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำอธิบายภาษีท้องถิ่น / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.
ชื่อผู้แต่ง ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.
ห้องสมุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขหมู่ 343.593054 ศ46ภ 2550
วันที่สร้าง 01 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?