ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 พบ 165 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 15 ไอเดีย งานถักโครเชต์ยอดฮิต / รัตนา คงปาน.
ชื่อผู้แต่ง รัตนา คงปาน.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 746.43 ร114ส 2557
วันที่สร้าง 17 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือการใช้รถยนต์ / สุภโชค สัมปัตตะวนิช.
ชื่อผู้แต่ง สุภโชค สัมปัตตะวนิช.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 629.2 ส46ค 2544
วันที่สร้าง 17 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สิ่งปลูกสร้างรักษ์โลก / Robert N. Knight.
ชื่อผู้แต่ง ไนท์, โรเบิร์ต เอ็น.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 690 น94ส 2553
วันที่สร้าง 17 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้ / ล้วน สายยศ.
ชื่อผู้แต่ง ล้วน สายยศ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 371.27 ล17ท 2543
วันที่สร้าง 17 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีพื้นฐาน การสร้างสื่อการสอน / โช สาลีฉัน.
ชื่อผู้แต่ง โช สาลีฉัน.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 371.33 ช81ท 2557
วันที่สร้าง 17 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 ไอเดียการจัดดอกไม้ / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
ชื่อผู้แต่ง เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 745.92 ศ57ห 2551
วันที่สร้าง 16 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 51 สูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม / จริยา เดชกุญชร.
ชื่อผู้แต่ง จริยา เดชกุญชร.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 641.875 จ17ห 2556
วันที่สร้าง 16 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กระเป๋าปิ๊กแป๊กจากผ้า / รสสุคนธ์ วิว.
ชื่อผู้แต่ง รสสุคนธ์ วิว.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 746.46 ร18ก 2556
วันที่สร้าง 16 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การขนส่งรักษ์โลก / Robert N. Knight.
ชื่อผู้แต่ง ไนท์, โรเบิร์ต เอ็น.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 333.7968 น94ก 2553
วันที่สร้าง 16 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดดอกไม้ / นงลักษณ์ พรพิมล.
ชื่อผู้แต่ง นงลักษณ์ พรพิมล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 745.92 น12ก 2553
วันที่สร้าง 16 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?