ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 พบ 6 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กัญชา สุดยอดยาวิเศษ ศาสตร์แห่งการรักษาโรคยุคใหม่ / ทีมงานวิชาการ บริษัท ไซเอบร์บุคส์ แอนด์ ปริ้นทร์ จำกัด.
ชื่อผู้แต่ง ทีมงานวิชาการ บริษัท ไซเอบร์บุคส์ แอนด์ ปริ้นทร์ จำกัด.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 633.79 ท36ก 2562
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา / ยุวส์ร์ชญา ยกซิ่ว.
ชื่อผู้แต่ง ยุวส์ร์ชญา ยกซิ่ว.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ ก 345 ย47ต 2561
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทำไมโลกมุสลิมถึงมีกลุ่มก่อการร้าย / อามีน ลอนา.
ชื่อผู้แต่ง อามีน ลอนา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 303.625 อ26ท 2561
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อม พระราชบัญญัติวิธี / คณะวิชาการ The Justice Group.
ชื่อผู้แต่ง คณะวิชาการ The Justice Group.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ ก 347.05 ค14ป 2562
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

5 ประเภทวัสดุ คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง ไอแพดมินิ = iPad mini / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
ชื่อผู้แต่ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันที่สร้าง 04 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องบดแกลบเพื่อผสมอาหารสัตว์ = Design and Development of Husk Grinding Machine / กฤษฎา แก้วมะ.
ชื่อผู้แต่ง กฤษฎา แก้วมะ.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขหมู่ วจ 621.9 ก13ก 2561
วันที่สร้าง 02 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?