ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 พบ 593 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำธิบายกฎหมายห้างหุ้นส่วน / ชัชวรรณ์ ลีโรจนวุฒิกุล.
ชื่อผู้แต่ง ชัชวรรณ์ ลีโรจนวุฒิกุล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ ก 346.068 ช112ค 2561
วันที่สร้าง 25 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี / กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่ง กรมศิลปากร.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ อ 923.1593 ศ37จ 2561
วันที่สร้าง 25 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ตราบลมหายใจสุดท้าย Till my Last Breath / ณารา.
ชื่อผู้แต่ง ณารา.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขหมู่ 895.913 ณ24ต 2560
วันที่สร้าง 25 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง บทสวดมนต์แปล บทสวดทำวัตรเช้า-เย็น / วัดมเหยงคณ์.
ชื่อผู้แต่ง วัดมเหยงคณ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 294.338 ว114บ 2560
วันที่สร้าง 25 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประวัติท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโธ / มูลนิธิพระสงบ มนสสนโต.
ชื่อผู้แต่ง มูลนิธิพระสงบ มนสสนโต.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 294.363 ม417ป 2559
วันที่สร้าง 25 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประวัติท่านพระอาจารย์เสาร์ กนตสีโล / มูลนิธิพระสงบ มนสสนโต.
ชื่อผู้แต่ง มูลนิธิพระสงบ มนสสนโต.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 294.363 ม417ป 2557
วันที่สร้าง 25 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ศาสตร์และศิลป์ การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่คุ้มครอง / ทรงธรรม สุขสว่าง.
ชื่อผู้แต่ง ทรงธรรม สุขสว่าง.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 333.954 ท17ศ 2560
วันที่สร้าง 25 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 41 / โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
ชื่อผู้แต่ง โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ อ 039.9593 ค87ส 2561
วันที่สร้าง 25 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เก่ง Prepositions & Conjunctions ได้ถ้าใช้วิธีนี้ / ศิริพร โตพึ่งพงศ์.
ชื่อผู้แต่ง ศิริพร โตพึ่งพงศ์.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขหมู่ 428.24 ศ631ก 2560
วันที่สร้าง 25 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง All-In-One-English-ภาษาอังกฤษครบ / อภิญญา ธโนปจัย
ชื่อผู้แต่ง อภิญญา ธโนปจัย.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขหมู่ 428.1 อ253อ 2560
วันที่สร้าง 24 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?