ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 พบ 222 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Applied Pharmacology for Veterinary Technicians/ Wanamaker,Boyce P.
ชื่อผู้แต่ง Wanamaker,Boyce P.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 915 W244A 2009
วันที่สร้าง 17 พ.ค. 2562
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Biochemicals Organic Compounds for Reaearch and Diagnostic Reagents / sigma - chemical company.
ชื่อผู้แต่ง sigma - chemical company.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 415.7 S132B 1998
วันที่สร้าง 17 พ.ค. 2562
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Biochemicals and Reagents for Life Science Research / sigma.
ชื่อผู้แต่ง sigma-Aldrich.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 415.7 S132B 1988
วันที่สร้าง 17 พ.ค. 2562
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Competent expert systems / Keravnou,E.T.
ชื่อผู้แต่ง Keravnou,E.T.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 006.33 K44C 1986
วันที่สร้าง 17 พ.ค. 2562
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Diving & Snorkelling Guide to Tropical Marine Life of Thailand / Bergbauer Matthias.
ชื่อผู้แต่ง Bergbauer Matthias.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 797.230 B494D 2011
วันที่สร้าง 17 พ.ค. 2562
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Dynamic english in science / Pornsiri Muangsamai.
ชื่อผู้แต่ง Pornsiri Muangsamai.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 112.73 P838D 2005
วันที่สร้าง 17 พ.ค. 2562
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Grammar ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ / ณัฐวิภา วิริยา.
ชื่อผู้แต่ง ณัฐวิภา วิริยา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 425 ณ113ก 2561
วันที่สร้าง 17 พ.ค. 2562

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Handbook of Small Animal Toxicology and Poisonings / Gfeller,Roger W.
ชื่อผู้แต่ง Gfeller,Roger W.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 757.5 G54H 2004
วันที่สร้าง 17 พ.ค. 2562
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง On Course for Ielts student,s book / Darren Conway.
ชื่อผู้แต่ง Darren Conway.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 428 D213O 2006
วันที่สร้าง 17 พ.ค. 2562
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Organic Agriculture and post-2015 Decelopment Goals Building on the comparative Advantage of poor Farmers / ADB Asian Development bank.
ชื่อผู้แต่ง ADB Asian Development bank.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 631.86 A597O 2015
วันที่สร้าง 17 พ.ค. 2562
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?