ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 พบ 414 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง "ต้นกล้า" ยุวชนสร้างสรรค์การเรียนรู้ / นิวัตร โฮ๊เต๊กิ้ม.
ชื่อผู้แต่ง นิวัตร โฮ๊เต๊กิ้ม.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 370.1523 น124ต 2548
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 ถาม-ตอบ หมวดพืชและสัตว์ / อำพรรณ วะสิโน.
ชื่อผู้แต่ง อำพรรณ วะสิโน.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 581 อ64ห 2552
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง HR How toเรียนรู้การบริหารคนผ่านประสบการณ์จริงจากมืออาชีพ / ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่ง ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 658.3 ธ217อ 2557
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า / ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล.
ชื่อผู้แต่ง ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขหมู่ 681.31 ฉ62ก 2540.
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การต่อลงดินระบบไฟฟ้า / วิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์.
ชื่อผู้แต่ง วิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขหมู่ ว742ก 2546
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การต่อลงดินสำหรับระบบไฟฟ้า / วิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์.
ชื่อผู้แต่ง วิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขหมู่ ว742ก 2547
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้คิดอย่างไรเป็นระบบเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย / กุลธิดา ท้วมสุข.
ชื่อผู้แต่ง กุลธิดา ท้วมสุข.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 378.014 ก47ก มมป
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาสำหรับทศวรรษใหม่ของประเทศไทย / ธีระวุฒิ เจริญราษฎร์.
ชื่อผู้แต่ง ธีระวุฒิ เจริญราษฎร์.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 370.115 ธ37ก 2553
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาแนวคิดในการสร้างสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ผู้นำมีคุณธรรมและพลเมืองมีความเข้มแข็ง / พิศาล มุกดารัศมี.
ชื่อผู้แต่ง พิศาล มุกดารัศมี.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 351.593 พ38ก 2558
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ข้อควรรู้้คู่มือออนไลน์ / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์.
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 658.872 ค14ข 2559
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?