ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 พบ 187 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำสาปร้านเบเกอรี่ = The second bakery attack / มูราคามิ, ฮารูกิ.
ชื่อผู้แต่ง มูราคามิ, ฮารูกิ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 673 ม247ค 2558
วันที่สร้าง 15 มี.ค. 2561
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือการใช้กระดาษเพื่อการหีบห่อ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.).
ชื่อผู้แต่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.).
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 676.3 ส14ค 2545
วันที่สร้าง 15 มี.ค. 2561
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จริต จิตวิทยาการลงทุน / มยุรี โชวิกรานต์.
ชื่อผู้แต่ง มยุรี โชวิกรานต์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ SET 332.6322 ม16จ 2560
วันที่สร้าง 15 มี.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พลศาสตร์การบรรจุ = Dynamics of packaging / พรชัย ราชตนะพันธุ์.
ชื่อผู้แต่ง พรชัย ราชตนะพันธุ์.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 688.8 พ232พ
วันที่สร้าง 15 มี.ค. 2561
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง วันเหมาะเจาะสำหรับจิงโจ้ = A Perfect day for Kangaroos / มูราคามิ, ฮารูกิ.
ชื่อผู้แต่ง มูราคามิ, ฮารูกิ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ ร.ส ม676ว 2556
วันที่สร้าง 15 มี.ค. 2561
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง วัสดุก่อสร้าง / พงศ์พัน วรสุนทโรสถ.
ชื่อผู้แต่ง พงศ์พัน วรสุนทโรสถ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 691 พ12ว 2555
วันที่สร้าง 15 มี.ค. 2561
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง หนังสือหุ้นอีกสักเล่ม :ใช้สติ หาสตางค์ / สุชัย สุตภาคย์.
ชื่อผู้แต่ง สุชัย สุตภาคย์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ SET 332.6322 ส42ห 2560
วันที่สร้าง 15 มี.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง อยู่กับดิน 16 ปี การปั้นดินเป็นบ้าน / โจน จันใด.
ชื่อผู้แต่ง โจน จันใด.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 693.2 จ85อ 2557
วันที่สร้าง 15 มี.ค. 2561
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีภาชนะบรรจุ = Packaging technology / ดวงฤทัย ธำรงโชติ.
ชื่อผู้แต่ง ดวงฤทัย ธำรงโชติ.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 688.8 ด17ท 2550
วันที่สร้าง 15 มี.ค. 2561
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Development of Al-Zn Alloy Cathode and Cu Anode for Electrochemical Cells / Prakrong Plianaek.
ชื่อผู้แต่ง Prakrong Plianaek.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ TH 541.37 P896D 2017
วันที่สร้าง 14 มี.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?