ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 พบ 412 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง "อยุทยา"สังเขปประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 959.33 พ17อ 2556
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Andriod How To Program / Paul Deitel.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 004.16 D324A 2013
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลศาสตร์วิศวกรรม ฉบับเสริมประสบการณ์ ภาคสถิตยศาสตร์./ วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร.
ชื่อผู้แต่ง วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขหมู่ 620.1 ว849ก
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สถานะ: อยู่บนชั้น (17 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กล้วยไข่ส่งออก พันธุ์เกษตรศาสตร์/ มนตรี แสนสุข.
ชื่อผู้แต่ง มนตรี แสนสุข.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 634.772 ม154ก 2557
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการการผลิตมะพร้าวน้ำหอมอย่างมืออาชีพ = Aromatic Young Coconut Production/ เปรม ณ สงขลา.
ชื่อผู้แต่ง เปรม ณ สงขลา.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 634.61 ป57ก 2558
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การปลูกขนุนเพื่อขยายกิ่งพันธุ์/ พฤษกะ ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่ง พฤษกะ ณ อยุธยา.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 634.39 พ918 2542
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การปลูกพุทราจัมโบ้/ ชัยสิทธ์ ชินวัตร.
ชื่อผู้แต่ง ชัยสิทธ์ ชินวัตร.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 634.4 พ695ก 2549
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การปลูกมะละกอ/ ไพบูลย์ จันทร์วิจิตร.
ชื่อผู้แต่ง ไพบูลย์ จันทร์วิจิตร.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 634.41 พ978ก 2547
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผลเศรษฐกิจ 10 ชนิด/ กองบรรณาธิการเพรชกะรัติ.
ชื่อผู้แต่ง กองบรรณาธิการเพรชกะรัต.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 634 ก491 2550
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การผลิตไม้ผลนอกฤดู/ สรรเสริญ อัครเวทิน.
ชื่อผู้แต่ง สรรเสริญ อัครเวทิน.
ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหมู่ 631.5 ส339ก 2558
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?