ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 พบ 302 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Journal of Multidisciplinary Social Research [วารสาร].
ชื่อผู้แต่ง Chalita Srinuan.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 009 E-J
วันที่สร้าง 25 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Journal of Tropical Forest Research [Journal].
ชื่อผู้แต่ง Dokrak Marod.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 009 E-J
วันที่สร้าง 25 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น = Educational Management for Local Development Journal [วารสาร].
ชื่อผู้แต่ง อุดร อรกุล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ก
วันที่สร้าง 25 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัย ในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ / โกสินทร์ จำนงไทย.
ชื่อผู้แต่ง โกสินทร์ จำนงไทย.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 607.2 ก89ก 2560
วันที่สร้าง 25 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือเรียนและใช้งาน Network Security Lab / จักรชัย โสอินทร์.
ชื่อผู้แต่ง จักรชัย โสอินทร์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 004.6 จ111ค 2559
วันที่สร้าง 25 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพขั้นสูง / สุชาดา จันทร์ประทีปนภาธร.
ชื่อผู้แต่ง สุชาดา จันทร์ประทีปนภาธร.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 660.2815 ส42ท 2560
วันที่สร้าง 25 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง The Truth I ความจริงที่เป็นเรื่องจริง / สนธิ บุญยรัตกลิน.
ชื่อผู้แต่ง สนธิ บุญยรัตกลิน.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 923.5 ส15ด 2560
วันที่สร้าง 24 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์ /ดิเรก ควรสมาคม.
ชื่อผู้แต่ง ดิเรก ควรสมาคม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ ก 342 ด37ก 2560
วันที่สร้าง 24 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (3 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กรรมสิทธิ์ / อานนท์ มาเม้า.
ชื่อผู้แต่ง อานนท์ มาเม้า.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 346.04 อ25ก 2560
วันที่สร้าง 24 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (3 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กวีนิพนธ์ พระเวสสันดร มหาชาติวจนาลังการ / จ. ณ นคร.
ชื่อผู้แต่ง จ. ณ นคร.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 895.911 จ11ก 2560
วันที่สร้าง 24 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (2 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?