สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 446 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 รากฐานเรขาคณิต = Foundations of Geometry / สมวงษ์ แปลงประสพโชค. 81
2 การศึกษาวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านภาคกลาง / ฉันทนา เย็นนาน. 62
3 การวัดผลการศึกษา / สมนึก ภัททิยธนี. 53
4 ความคาดหวังของครูต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา. 53
5 ปักครอสติช เล่ม 3 = Cross Stitch / นิตยสารขวัญเรือนและงานฝีมือ. 44
6 การพัฒนาโปรแกรมสืบค้นดรรชนีในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน /สารภี ภูมิประเภศ. 44
7 จอมนางแห่งสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6 กับกระแสวัฒนธรรมตะวันตก / วรรณพร บุญญาสถิตย์. 44
8 การศึกษาการบริหารความขัดแย้งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรและประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 = Conflict management affceting to personnel's satis faction of performance and effectiveness of schools under the office of Sakon Nakhon educational service area 3 / ประสบชัย บุญแสง. 44
9 การแปล : หลักการและการวิเคราะห์ / มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา. 35
10 Think สารานุกรมชวนคิด สังคมและประวัติศาสตร์ / บรีชีต โกปีน. 35
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?