สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 จำนวน 191 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ความคาดหวังของครูต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา. 61
2 แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ / บุญปลอด มุกดาใส = the Motive Affecting the Effectiveness of the Academic Tasks in the Secondary Schools Under the Department of Secondary Education Kalasin Province / Bunplod Mukdasai. 52
3 หลักสูตรสมเด็จย่า : แนวทางการพัฒนาสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน / ลัดดาศรี อุดมสารเสวี. 52
4 Hyflex Learning : การเรียนรู้ผสมผสานแบบยืดหยุ่นเทคโนโลยีการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 /อุทิศ บำรุงชีพ. 43
5 การพัฒนาชุดการเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรมส่วนหน้า /จิราภรณ์ มาตังคะ. 43
6 An Introduction to Programming with Action Script 3.0 / Trish Cornez & Richard Cornez. 43
7 การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย / นภเนตร ธรรมบวร. 43
8 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ : เอกสารคำสอนรายวิชา / อนุรัตน์ สายทอง. 34
9 "อยุทยา"สังเขปประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 34
10 การปลูกขนุนเพื่อขยายกิ่งพันธุ์/ พฤษกะ ณ อยุธยา. 34
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?