สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 06 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 06 ธันวาคม 2564 จำนวน 1000 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 เคมีสภาวะแวดล้อม / พิมล เรียนวัฒนา. 18
2 กรุงรัตนโกสินทร์เมืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ / สุดารา สุจฉายา. 18
3 การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ / ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. 161
4 ความเจริญทางเศรษฐกิจตามลำดับขั้น / จันทรแรม ศิริโชค จันทรทัต. 18
5 กลศาสตร์ควอนตัม 1 / ดนัย วิโจน์อุไรเรือง. 18
6 ความเป็นมาของการประพันธ์และนักประพันธ์ของไทย / ยศ วัชรเสถียร. 18
7 การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด : สร้างองค์กรให้แตกต่างอย่างเหนือชั้น = Customer Market Focus : The Power to Differentiate Your Organization / กุณฑลี รื่นรมย์. 18
8 ขบวนการคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย / จินดา ดวงจินดา. 18
9 Cross Stiich Patterns / Ondori. 18
10 Stitches - samplers / Ondori. 18
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?