สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2560 จำนวน 131 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 คิดนอกกรอบ : สอนและสร้างได้อย่างไร / ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 71
2 คิดผลิตภาพ : สอนและสร้างได้อย่างไร / ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 52
3 ข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย / วรากรณ์ สามโกเศศ...[และคนอื่นๆ]. 43
4 การกำจัดด้วงหนังสัตว์โดยใช้โอโซน / สุมาลี ศรีนวล. 43
5 การฝึกทักษะการคิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ / ดิลก ดิลกานนท์ = A Training of Cognitive Skills to Enhance Creative Thinking / Dilok Dilakanont. 34
6 กลศาสตร์ควอนตัม 1 = Quantum Mechanics 1 / ทศวรรษ สีตะวัน. 34
7 เห็ด อาหารอันโอชะและโอสถอันวิเศษ /รักฤดี สารธิมา. 25
8 การจัดการหลักสูตรและการสอน / ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 25
9 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศจีนและเวียดนาม / ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 25
10 ความคาดหวังของครูต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา. 25
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?