สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 จำนวน 136 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 คณิตเศรษฐศาสตร์ = Mathematical economics/ วรดี จงอัศญากุล. 31
2 สี่ประสาน ร่วมต่อต้าน ยาเสพติด / ดนัย งามมานะ . 22
3 คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา ฮ่องกง-มาเก๊า / ชมพูนุท กองชนะ. 22
4 เอกสารอ้างอิง โครงการ IEA Classroom environment study : teaching for learning / กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ. 22
5 การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย / นภเนตร ธรรมบวร. 22
6 หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า / ผาสุก พงษ์ไพจิตร. 13
7 แบบฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์โปรแกรม ArcGIS / สรรค์ใจ กลิ่นดาว. 13
8 Blood : The River of Life / Jake Page. 13
9 เรื่องสั้น : บทวิเคราะห์ / ยุวพาส์ (ประทีปเสน) ชัยศิลป์วัฒนา. 13
10 basic infohraphic / Jun Sakurada. 13
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?