สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2561 จำนวน 169 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การผลิตแก๊สโปรดิวเซอร์จากเศษผักเพื่อใช้เผาของเสียทางเคมี / ฐิติกร บุญชูวงศ์. 61
2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมองค์กรกรณีศึกษา : เทศบาลนครภูเก็ต / ณัฐวุฒิ แก้วบางพูด. 52
3 การพัฒนาระบบการกำกับดูแลยาชีววัตถุในประเทศไทย กรณีศึกษายา epoetin /วิไล บัณฑิตานุกูล 43
4 มาตรการทางกฏหมายในการควบคุมธุรกิจสวนสนุก. 34
5 การบัญชีบริหาร = Managerial Accounting / Ray H. Garrison, Eric W. Noreen และ Peter C. Brewer ; นวพร บุศยสุนทร...[และคนอื่นๆ] 34
6 การตรวจสอบ คุณภาพน้ำคลอง ในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง / ธนาวัฒน์ รักกมล. 34
7 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร = Naresuan University Science Journal [วารสาร]. 34
8 จลนศาสตร์และไอโซเทอมการดูดซับแอมโมเนียโดยใช้เปลือกไข่. 34
9 Directory of Foreign Researchers' Research Projects in Thailand in Fiscal Year of 2007 / The National Research Council of Thailand. 34
10 สารไซเดอโรฟอร์จากจุลินทรีย์ / มานิตา คำแจ่ม. 34
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?