สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 จำนวน 230 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว / คณะกรรมการรวบรวมและค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว. 71
2 กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากไดนาโมรถยนต์ / นที ศรีทอง. 71
3 การพัฒนาชุดการเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรมส่วนหน้า /จิราภรณ์ มาตังคะ. 52
4 การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย / นภเนตร ธรรมบวร. 52
5 ความคาดหวังของครูต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา. 43
6 การดำเนินทำนองของเครื่องดนตรีดำเนินทำนองประเภทเครื่องตี / บุษกร สำโรงทอง. 34
7 ศัพท์และอภิธานศัพท์ทางสัตววิทยา / พงศ์พันธุ์ กองทอง. 34
8 Big Data Big Analytics: emerging Business intelligence analytic trends for today's business Minelli, Michael annd Michele Chamber. 34
9 การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาเรื่องเวสสันดรชาดกฉบับวัดอัมพา จังหวัดชัยภูมิกับอรรถกถามหานิบาตชาดก /ปิยะภา ตุวิชรานนท์. 34
10 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของงานความเครียด และการสนับสนุนทางสังคมต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ /ขนิษฐา แสนบุญส่ง. 25
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?