สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 08 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 08 มีนาคม 2564 จำนวน 1000 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 เคมีสภาวะแวดล้อม / พิมล เรียนวัฒนา. 16
2 คนหนังสือพิมพ์ / ประกาศ วัชราภรณ์. 16
3 ยักษ์ตัวแดง = Akdonl / ฮิเดกิ โนดะ. 16
4 แนวคิดและกลยุทธในการปรับระบบองค์การ / เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์. 16
5 นักเล่าเรื่องโกหก / อุเทน พรมแดง. 16
6 การจัดหมู่ 1 : เน้นระบบทศนิยมของดิวอี้ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 20 และ 21 / เบญจรัตน์ สีทองสุก. 16
7 เรื่องของชาติไทย. / พระยาอนุมานราชธน. 16
8 วิธีสร้างความมั่นใจให้ตนเอง / วิทยา นาควัชระ. 16
9 วันส่งเสริมศักยภาพเด็กพิเศษ ครั้งที่ 2 / สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. 16
10 ประวัติศาสตร์เอเซียอาคเนย์ / เพิรน.บี. อาร์. 16
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?