สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2563 จำนวน 180 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 PM2.5 มัจจุราชเงียบ / ศิวัช พงษ์เพียจันทร์. 41
2 เครื่องจักสานไทย / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 22
3 The Ashgate Research Companion to Black Sociology/ Earl Wright II. 13
4 มหาวิทยาลัยคริสเตียน = Christian University of Thailand Journal [วารสาร] 13
5 มหัศจรรย์พันธุ์กล้วยในไทย / ดวงแก้ว ศรีลักษณ์. 13
6 การจัดการทรัพยากรห้องสมุด / กระทรวงศึกษาธิการ. 13
7 นิเวศวิทยา / อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์. 13
8 การจัดนำเที่ยวและรายการนำเที่ยวภาคเหนือตอนบน = Tour Organizing and Tour Program for Upper-Northern of Thailand / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. 13
9 การกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิรูปประเทศไทย /เวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ. 13
10 สยามในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชการที่ 5 / พรรณี บัวเล็ก. 13
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?