สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 จำนวน 448 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ความคาดหวังของครูต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา. 31
2 ชั้นโอโซน = The ozone layer / ประพนธ์ จันทร์นุรักษ์... (และคนอื่นๆ), ผู้แปล. 22
3 การปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ : ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน : รายงานการวิจัย / กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์. 22
4 1000 อักษรจีน / กิตติ ปิยสุนทรา, ผู้แปล. 22
5 ฉวยอำนาจ เรื่องลครพูดองค์เดียว และ Coup D' Etat / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 22
6 กลยุทธ์การบริหารการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริบทมรดกโลกทางธรรมชาติ : กรณีศึกษาป่าสงวนแห่งชาติหินหนามหน่อเมืองบัวละพา แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาลาว / สีสมพร สุดทิจัก. 22
7 ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วยน้ำว้าเป็นสารสร้างตะกอนชีวภาพ /กีรติย์ ชินโรจน์บวรกุล. 22
8 หนูน้อยหมวกแดง = Little red Riding Hood / มณีภรณ์ ฉัตรอุทัย. 22
9 อสีติมหาเถระสาวก 80 พระอรหันต์ / อำพัน วิประกษิต. 22
10 คุณลักษณะของครูสอนดีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. 22
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?