สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 จำนวน 310 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การประเมินผลแผนงานพัฒนากลไกการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และครอบครัวจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์. 71
2 การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย / นภเนตร ธรรมบวร. 71
3 การพัฒนาคอนกรีตประสิทธิภาพสูงสำหรับกำแพงป้องกันกระสุน. 62
4 การมีสาวนร่วม้พื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาการแก้ปัญหาสารพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด / พาลาภ สิงหเสนี...(และคนอื่นๆ) 62
5 การประเมินโครงการเงินทุนหมุนเวียน ส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 / พุทธา คุณมี. 53
6 การพรีทรีตเมนต์และผลผลิตเอนไซม์ไฮโดรไลซิสของปอคิวบาและปอแก้ว 53
7 การพัฒนานวัตกรรมผ้าอ้อม ผ้าเตียวสายเดี่ยว ในทารกเกิดก่อนกำหนด. 53
8 การประเมินประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณไนโตรเจนสูงด้วยระบบเอสบีอาร์. 53
9 มลสารช่วงชีวิตสั้นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ (SLCPs) : การซื้อเวลาเพื่อชะลอปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. 44
10 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาผดุงครรภ์สำหรับนักศึกษาพยาบาล เพื่อเตรียมสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาพบาลและการผดุงครรภ์. 44
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?